ABC Extra Stout Tankard Glassware

A glass tankard with an orange logo: "ABC EXTRA STOUT".


Asset no. APBS.2017.001.1206

Medium

Glass